Historia Szkoły Podstawowej Nr 4

Historia Szkoły Podstawowej Nr 4

#

 

 

Szkoła Podstawowa nr 4 w Lipnicy Wielkiej położona jest na wysokości 755 m n.p.m., u stóp Babiej Góry, w malowniczym przysiółku – Przywarówce zwanym “Słoneczną wyspą”. Obecny budynek stoi na miejscu poprzedniej drewnianej szkoły (wybudowanej 1890 roku), a oddany został do użytku w 1959 r.

Natomiast w 1975 roku dzięki pomocy Stoczni Północnej i Urzędu Gminy rozbudowano go oraz zmodernizowano, by dzieci z Gdańska mogły tu przyjeżdżać na kolonie letnie i zimowe. Mieści się tutaj 6 dużych sal lekcyjnych o powierzchni 42 m/2 każda, sanitariaty, biblioteka, kancelaria, pokój nauczycielski, pracownia, szatnia, kuchnia i ekologiczna kotłownia. Razem powierzchnia użytkowa wynosi 590 m/2. W ostatnich latach w ramach prowadzonych bieżących remontów wymieniono pokrycie dachowe oraz stolarkę okienną, położono parkiety w kilku salach, wyremontowano ogrodzenie, a także zmodernizowano boisko szkolne.

Szkoła od wielu już lat w swej pracy dydaktyczno – wychowawczej zwraca szczególną uwagę na realizację idei regionalnych. Stwarza to specyficzny mikroklimat tej placówki, przejawiający się w oryginalnym wystroju, w którym mocno są zaakcentowane elementy orawskiej kultury, oraz w sposobie prowadzenia zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, na których tematyka regionu jest bardzo widoczna.

Od 1973 roku działa tu Dziecięcy Zespół Regionalny ORAWIANIE im. Heródka (około 40 członków i dziecięca muzyka), wielokrotny laureat licznych konkursów, przeglądów i festiwali folklorystycznych w kraju i za granicą. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień, m.in. nagrodę publiczności na Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych w Rabce, Złota Jodłę na Festiwalu Młodzieży Szkolnej w Kielcach – 77, kilkakrotnie Złotą Spinkę na Sabałowych Bajaniach i Karnawale Góralskim w Bukowinie Tatrzańskiej, Nagrodę Ministra Kultury w Kazimierzu nad Wisłą 1980 r., Główną nagrodę w III Konkursie Tańca Ludowego w Rzeszowie, Medal Gryfiady – 85, kilkakrotnie I miejsce w Konkursie Pasterski Zbyrcok na Orawie i I m. w Spotkaniach Dzieci Gór i na Wojewódzkim Festiwalu Zespołów Artystycznych (1990).

Ponadto występował wielokrotnie na Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych Zespołów Regionalnych “Święto Dzieci Gór” w Nowym Sączu.

W 1999 r. w Ambasadzie Angielskiej w Warszawie odbyło się uroczyste wręczenie Orderu Uśmiechu księżnej Yorku – Sarze Ferguson. Order ten otrzymała m.in. za działalność na rzecz fundacji “Dzieci w kryzysie”. Członkowie zespołu regionalnego z tej okazji wystąpili z krótkim programem artystycznym.

Zespół brał udział w Międzynarodowym Festiwalu Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Folklorystycznych “Krakowiacy i Górale” w ramach Festiwalu “Kraków 2000” – występy naszego zespołu podobały się publiczności, udany również był występ na Koncercie Finałowym. Zespół nagrał również kilkanaście audycji radiowych i telewizyjnych oraz filmów folklorystycznych, takich jak: “Nuty moje nuty” (1990), “Kolędnicy z Lipnicy ” (1991), “Góry, górki, grónicki” (1987), “Kany tyn cas” (1993), “Szkoła” (1994).

„Orawianie” koncertowali, m.in. w Niemczech, Turcji, Bułgarii, na Słowacji i Węgrzech. Gościli zespoły ze Słowacji, Turcji i Japonii. Zapraszano ich na różne sympozja folklorystyczne, by zaprezentowali metodykę pracy z wiejskim zespołem regionalnym, który swój repertuar oparł głównie o zabawy i gry dziecięce oraz rok liturgiczny obrzędowy, a także przyśpiewki i tańce górali orawskich.

Uczniowie szkoły w Przywarówce z powodzeniem uczestniczyli w różnych konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Nie mają także większych problemów ze zdawaniem egzaminów do szkół średnich. Ponadto  chętnie włączają się w prace na rzecz swojej szkoły i najbliższego środowiska.

Jednym ze znaczących składników owego klimatu szkoły jest trwająca od lat autentyczna współpraca z rodzicami i środowiskiem. Rada Rodziców ofiarnie włącza się w życie szkoły. Służy pomocą w przygotowaniu różnych imprez dla uczniów – z tradycyjnym kolędowaniem, choinką noworoczną (w 1996 roku paczki rozdał św. Mikołaj z Laponii!), wieczorem andrzejkowym i Dniem Dziecka, Memoriałem Dra Emila Kowalczyka. Ponadto materialnie rodzice wspierają szkołę, pomagając, z wygospodarowanych środków, w zakupie sprzętu szkolnego, drobnych naprawach, remontach, itp. Uczestniczą również w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i opiekuńczych.

Mottem do pracy w tej szkole jest myśl Piotra Borowego – Apostoła Orawy: “Sukoj prowdy, piykna i dobroci w samym sobie”.

Patronem szkoły od 9 czerwca 2006 roku jest dr Emil Kowalczyk.