Kontakt

Tutaj jesteśmy

Skontaktuj się z nami

telefon: (18)263-45-21

E-mail: sp4@lipnicawielka.pl

adres ePUAP: /sp4lipnicawielka/SkrytkaESP

adres: 34-483 Lipnica Wielka 1043

Inspektor ochrony danych osobowych

Barbara Karkoszka

telefon: 669-260-391

E-mail: iodo.inspektor.i@gmail.com

Jesteśmy do Twojej dyspozycji

W razie pytań napisz do nas

3 + 8 =

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 4 w Lipnicy Wielkiej. Dane kontaktowe e-mail: sp4@lipnicawielka.pl, tel. (18)263-45-21. Z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych może Pan/Pani skontaktować się za pośrednictwem: poczty elektronicznej iodo.public@gmail.com. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu opracowania odpowiedzi na zadane pytania i prowadzenia korespondencji – art. 6 ust. 1 lit f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora). Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty prowadzące obsługę infrastruktury informatycznej. Pani/Pana dane osobowe nie są transferowane do państw trzecich. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi i prowadzenia korespondencji, nie dłużej jednak niż 12 miesięcy po jej zakończeniu. Ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, ja również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych opierałoby się na zgodzie, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak ich niepodanie uniemożliwi przesłanie zapytania. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu.