Edukacja medialna - innowacja pedagogiczna

Edukacja medialna - innowacja pedagogiczna

W roku szkolnym 2020/2021 realizowana była w szkole innowacja pedagogiczna z zakresu „Edukacji medialnej”.

Nauczyciele wdrażający innowację to: Aniela Lach, Bogusława Lichosyt, Beata Rudnicka, Mariusz Machajda.
Innowacją zostali objęci uczniowie klasy II i III. Celem tych zajęć było poszerzanie wiedzy z zakresu mediów i kultury, rozwijanie umiejętności pożądanych do prawidłowego rozwoju dziecka, którego naturalnym otoczeniem są media.

Wprowadzając na zajęciach elementy edukacji medialnej, w zakresie zarówno wykorzystania mediów jako narzędzia, jak i kształtowania umiejętności właściwego korzystania z nich, starano się przygotować dzieci do odpowiedniego i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie. Prowadząc z dziećmi dyskusje na temat zalet środków masowego przekazu, zachęcając do korzystania z Internetu jako szybkiego, bogatego i ogólnodostępnego źródła informacji, pokazując równocześnie wady i niebezpieczeństwa, jakie ze sobą niosą kształtowano umiejętność właściwego korzystana z mediów.
Większość uczniów sprawnie posługuje się komputerem i wykorzystuje go do poszerzania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin, a także do rozwijania zainteresowań.
Uczniowie poznali korzyści i niebezpieczeństwa, jakie czyhają na nich w sieci, zdobyli umiejętność posługiwania się komputerem do zdobywania informacji w zasobach internetowych. Poznali Internet jako pakiet usług (poczta elektroniczna, internetowe: strony, wyszukiwarki, przeglądarki, komunikatory). Korzystali z komunikatorów na żywo. Odbyli wirtualny spacer po gmachach TVP i po studiach nagraniowych Radia Kraków. Wykonywali ćwiczenia praktyczne, mające na celu angażowanie ich do wykorzystania komputera w prezentacji pomysłów i efektów swojej pracy. Tworzyli prezentacje i artykuły na stronę internetową szkoły. Najciekawsze prace zostały umieszczone na stronie internetowej szkoły. Aby poszerzyć wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci przygotowali dla swoich kolegów i koleżanek przedstawienie profilaktyczne pt. „Bezpieczny Internet”, w ramach którego propagowali działania na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci do zasobów internetowych. Spotkali się też nauczycielem informatyki – panem Mariuszem Machajdą, który opowiedział im o swojej pracy. Wytłumaczył czym może zajmować się informatyk i na czym polega taka praca oraz pokazał w jaki sposób tworzy się i aktualizuje stronę internetową naszej szkoły. Dzieci chętnie uczestniczyły w zajęciach, brały w nich aktywny udział. Wykazywały się twórczą postawą, dociekliwością i wytrwałością potrzebną do osiągnięcia celu. Pracując na lekcjach w grupach rozwijały swoje kompetencje społeczne, doskonaliły komunikację, uczyły się kompromisu oraz organizacji pracy.
A oto krótka fotorelacja z tego jak pracowaliśmy na zajęciach…