Ślubowanie

JESTEŚMY JUŻ UCZNIAMI

Ósmego  listopada  społeczność  Szkoły Podstawowej  nr 4  im. dra  Emila Kowalczyka przeżywała wyjątkową uroczystość. Uczniowie klasy pierwszej zostali przyjęci w szeregi braci uczniowskiej. Do tego ważnego dnia pierwszoklasiści przygotowywali się przez dwa miesiące, by wszystkim udowodnić, że nie są już przedszkolakami, lecz prawdziwymi uczniami. Mali artyści przed ślubowaniem wyruszyli na spotkanie z przygodą. Odwiedzili  bowiem Cztery Krainy: Mądrości, Miłości, Pracy, Śpiewu i Tańca. Z każdej krainy  przynieśli dar. Najpierw jednak musieli błysnąć talentem i  zaprezentować swoje umiejętności recytatorskie, taneczne i wokalne, a w zamian od Dobrych Wróżek  zamieszkujących te krainy otrzymali  obiecane dary. Wielkim zaskoczeniem dla wszystkich było pojawienie się   w szkole Pippi Langstrumpf, która za wszelką cenę chciała ,,uratować” dzieciaki i nie dopuścić do tego, aby trafiły do szkoły. Pierwszaki udowodniły jednak wszystkim, że z wielkim zapałem i chęcią podejmą obowiązki szkolne.

Doniosłym  momentem uroczystości było złożenie przez dzieci uroczystego ślubowania na sztandar szkoły oraz pasowanie na uczniów, którego dokonała  symbolicznym ołówkiem dyrektor  szkoły mgr Bożena Marcinek. W ten sposób pierwszoklasiści zostali oficjalnie włączeni do grona uczniów naszej szkoły. Następnie pani dyrektor wręczyła każdemu uczniowi legitymację szkolną, pamiątkowy dyplom, a przedstawicieli Rady Rodziców  upominki.

Po uroczystości wszyscy obecni zostali zaproszeni  na słodkie przyjęcie przygotowane przez rodziców,  które upłynęło w miłej i radosnej atmosferze.

Wszystkim pierwszoklasistom życzymy samych znakomitych ocen, tylko wzorowego zachowania, ciekawych lekcji, wspaniałych wycieczek i cudownych przygód, które przeżyć można podczas nauki w szkole, a także wspaniałych przyjaciół.

Wszystkiego najlepszego!

 A.Lach