Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Nowa era komputera"

Spotkanie podsumowujące realizację projektu „Nowa era komputera"

Dobiegły końca szkolenia komputerowe organizowane z inicjatywy Szkoły Podstawowej nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w gminie Lipnica Wielka. W związku z tym 28 marca 2019 roku obyło się spotkanie podsumowujące, w czasie którego nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatów dla uczestników szkoleń. Przybyłym do szkoły w Przywarówce uczestnikom kursów, zaświadczenia wręczali wójt gminy Mateusz Lichosyt i dyrektor szkoły Bożena Marcinek.

Warto przypomnieć, że po zakończeniu szkoleń zakupiony na potrzeby projektu sprzęt komputerowy zostanie przekazany szkole w Przywarówce. Dzięki temu uczniowie będą mogli wykorzystywać w codziennej pracy lekcyjnej i pozalekcyjnej 12 nowoczesnych laptopów. Całkowita wartość projektu wyniosła 100 780, 00 zł, która to kwota w całości pochodziła ze środków unijnych. Bezpłatne kursy w ramach projektu „Nowa era komputera” współfinansowane były przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 w ramach Osi Priorytetowej nr III „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie nr 3,1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Celem głównym projektu było zwiększenie stopnia umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu wśród mieszkańców gminy Lipnica Wielka w wieku od 25 do 70 lat. Został on zrealizowany – w efekcie podjętych działań przeszkolono 234 mieszkańców Lipnicy Wielkiej i Kiczor. Uczestnicy szkoleń wybierali temat zajęć spośród następujących:

  • „Rodzic w Internecie”
  • „Mój biznes w sieci”
  • „Internet dla seniora (działam w sieciach społecznościowych)”
  • „Rolnik w sieci”
  • „Kultura w sieci”
  • „Moje finanse i transakcje w sieci”
  • „Tworzę własną stronę internetową (blog)” .

Projekt „Nowa era komputera” w Lipnicy Wielkiej przyczynił się do zwiększenia kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy. Na zajęciach uczestnicy pod okiem wykwalifikowanego instruktora uczyli się korzystać z dobrodziejstw nowoczesności, dowiadując się, jak skutecznie wyszukiwać informacje na stronach administracji publicznej, jak zdobywać wiedzę o towarach, usługach. Mogli również nauczyć się wysyłania i odbierania poczty elektronicznej, korzystania z serwisów społecznościowych, instalowania i zmieniania ustawień oprogramowania lub aplikacji, korzystania z oprogramowania do edytowania zdjęć, plików video lub audio. Ćwiczyli ponadto zakładanie konta e-PUAP i profilu zaufanego, użycie profilu zaufanego w co najmniej jednej usłudze.
W związku z realizacją projektu w gminie zostali przeszkoleni instruktorzy, którzy zdobyli dodatkowe kompetencje dydaktyczne w trakcie szkoleń przygotowawczych do realizacji projektu oraz w trakcie dodatkowych sesji doradczych z trenerami ze strony grantobiorcy. Dzięki temu gmina zyskała kadrę gotową do realizacji podobnych szkoleń w przyszłości.
Projekt został zrealizowany dzięki ogromnemu zaangażowaniu władz gminy, nauczycieli, pracowników Szkoły Podstawowej w Przywarówce i środowiska lokalnego. Szczególnie gorące podziękowania składamy wójtom: Panu Mateuszowi Lichosytowi i Panu Bogusławowi Jazowskiemu, a także rodzicom uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4, mieszkańcom całej Przywarówki, Kołu Gospodyń Wiejskich i Ochotniczej Straży Pożarnej z Lipnicy Wielkiej. Dzięki wsparciu i życzliwości całej społeczności udało się sfinalizować założenia projektu, a dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej będą mogły cieszyć się pracą na nowym sprzęcie komputerowym.