Akcja Sprzątanie Świata 2019

19 września w Szkole Podstawowej nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej, uczniowie wraz z nauczycielami uczestniczyli w 26 akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2019” organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia. W tym roku akcja odbywała się pod hasłem: „Nie śmiecimy – sprzątamy – zmieniamy!” Nad przebiegiem i organizacją całego przedsięwzięcia czuwała p. Edyta Gombarczyk.
Celem akcji było promowanie nieśmiecenia, zachęcanie do sprzątania cennych przyrodniczo i kulturowo terenów publicznych oraz promowania segregacji odpadów. W związku z tym tego dnia pani Edyta Gombarczyk rozpoczęła akcję pogadanką na temat bezpieczeństwa oraz zasad segregacji śmieci na terenie gminy Lipnica Wielka. Następnie uczniowie wyposażeni w worki i rękawiczki udali się na sprzątanie wyznaczonych terenów. Oddział przedszkolny oraz klasy I-III sprzątały teren szkoły, w tym boisko. Klasy IV-VIII zajęły się poboczami dróg w okolicach szkoły oraz terenem wokół pomnika przyrody Lipy. Akcja przebiegła bardzo sprawnie, a efekty pracy były zadowalające. Czynny udział w akcji dał uczniom do zrozumienia, że należy dbać o swoje środowisko, o konieczności segregacji i jakie mogą być negatywne skutki zaniechania tych działań w przyszłości.
Za przekazanie niezbędnych rzeczy do sprzątania (rękawiczki i worki), serdecznie dziękujemy p. Krzysztofowi Kowalczykowi z firmy FCC Environment.
Koordynator przedsięwzięcia dziękuje wszystkim za zaangażowanie i zaprasza do udziału w kolejnych programach ekologicznych.
Edyta Gombarczyk