Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu

Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu

„Pomaganie jest fajne”

Przed Świętami Bożego Narodzenia uczniowie naszej szkoły, w tym również wolontariusze włączali się w różne działania mające na celu pomoc innym.

,,Razem na Święta”

W grudniu włączyliśmy się w ogólnopolski projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej ,,Razem na Święta”. Zorganizowaliśmy w szkole zbiórkę żywności i wykonaliśmy własnoręcznie stroiki świąteczne, a to wszystko z myślą o ludziach starszych, chorych, których odwiedziliśmy przed świętami.

Szczególną radość wolontariusze sprawili osobom chorym, starszym odwiedzając ich w domach.

,,Skarpetki i rękawiczki dla bezdomnych”

Już po raz kolejny zbieraliśmy nowe, ciepłe skarpety, rękawiczki, szaliki i czapki, które zostały przekazane osobom bezdomnym w paczkach świątecznych w czasie Wigilii organizowanej przez Siostry Albertynki w Krakowie, Zakopanem, Wadowicach.

,,Nakrętki dla Lenki”

Zbieramy nakrętki, które co miesiąc przekazujemy na leczenie i rehabilitację małej Lenki.

Podziękowania dla szkoły za zbiórkę nakrętek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom, którzy angażują się w nasz szkolny wolontariat.
Pamiętajcie dobro wraca!

A. Lach
L. Łowas

[tm-pg-gallery id=”5024″][/tm-pg-gallery]