Święto Patrona Szkoły

Święto Patrona Szkoły

W dniu 24.02.2020r. (piątek) w Szkole Podstawowej nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej obchodziliśmy Dzień Patrona Szkoły. Uroczystość rozpoczęto mszą świętą w kaplicy w Przywarówce, której towarzyszyła muzyka i śpiew orawski. Po mszy świętej nastąpiła dalsza część uroczystości w budynku szkoły. Odśpiewaliśmy hymn szkoły, następnie głos zabrała Pani Dyrektor Bożena Marcinek witając wszystkich przybyłych gości. Dalsza część akademii została poprowadzona przez klasy I-VIII. Poświęcona była Patronowi szkoły z tematem przewodnim – ”Co mnie tak dierzy przi Tobie, Orawo?”. Zostały odtworzone również fragmenty filmu o naszym Patronie. Dopełnieniem tej uroczystej akademii był występ Regionalnego Zespołu Orawianie im. Heródka, który jest szczególnym dziedzictwem pozostawionym przez dra Emila Kowalczyka. Na zakończenie tej podniosłej uroczystości gości zaproszono na wspólny obiad, przy którym nie zabrakło wspomnień o naszym Patronie.