Zajęcia profilaktyczne dla klas IV - VIII

Zajęcia profilaktyczne dla klas IV - VIII

W dniu 14.10.2020 roku odbyła się prelekcja dla uczniów klas IV- VIII prowadzona przez pana Marka Szczotkowskiego, specjalistę ds. nieletnich, byłego policjanta i psychoedukatora. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniu na temat „Porozmawiajmy o przemocy i agresji oraz mechanizmach napędzających zachowania przemocowe ”.
Uczestnicy zostali zapoznani z problemem przemocy i agresji. Pan Marek zapoznał młodzież z odpowiedzialnością karną nieletnich ze szczególnym uwzględnieniem agresji i przemocy oraz kto odpowiada i w jakim zakresie stosowane są kary i środki wychowawcze stosowane wobec nieletnich. Ponadto uświadomił jaka jest skala zjawiska przemocy i agresji oraz, że każdy może stać się sprawcą jak również ofiarą. Podpowiadał jak zastąpić zachowania przemocowe i co zrobić, aby stosować te zamienniki. Było także na temat sił wzmacniających przemoc, czyli kilka słów na temat alkoholu, środków psychoaktywnych i środków masowego przekazu (zamiennie) oraz o uzależnieniu od nośników informacji, cyberbuling – czyli przemocy w sieci. Na koniec prowadzący podpowiadał co zrobić, aby nie stać się ofiarą przemocy.