Projekt "Patriota to Ty i ja..."

Projekt "Patriota to Ty i ja..."

14.12.2021 uczniowie klas IV – VIII uczestniczyli w realizacji projektu „Patriota to ty i ja – wspieranie wychowania patriotycznego dzieci i młodzieży”. Projekt zrealizowano pod patronatem Stowarzyszenia Rozwoju Orawy oraz współfinansowaniu Województwa Małopolskiego pn. „Kocham Polskę” oraz „Małopolska! Postaw na edukację!”. W naszej szkole projekt koordynowała Pani Elżbieta Sobczak.

W ramach projektu wykonana została dekoracja a uczniowie wzięli udział w prelekcji z quizem pt. Polscy bohaterowie narodowi. Uczniowie w bardzo aktywny sposób uczestniczyli w realizacji projektu, wykazali się wiedzą historyczną dotyczącą nie tylko ważnych dla historii Polski postaci, ale i naszych, regionalnych bohaterów, takich jak chociażby Piotr Borowy, ks. Feredynand Machay, Emil Mika i Józefa Machay – Mikowa. Za to oczywiście zostali nagrodzeni magnesami oraz pocztówkami o tematyce patriotycznej. Najlepsi zaś dodatkowo otrzymali oceną bardzo dobrą z historii.