„Bojym się o ciebie starodowny zwyku”

„Bojym się o ciebie starodowny zwyku”

Pod takim hasłem odbyła się tegoroczna uroczystość Dnia Patrona Szkoły.

Ten szczególny dla społeczności szkoły dzień rozpoczęliśmy od złożenia znicza pod tablicą pamiątkową dra Emila Kowalczyka, a później uczestniczyliśmy we mszy świętej, odprawionej przez księży naszej parafii: Proboszcza Jerzego Bargiela i Bartomieja Małek w intencji patrona, dyrekcji, nauczycieli, uczniów, pracowników szkoły i rodziców.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Mateusz Lichosyt, ks. proboszcz Jerzy Bargiel, ks. Bartłomiej Małek, Pani Janina Kowalczyk – żona naszego Patrona, Karolina Kowalczyk- dyrektor GCK w Lipnicy Wielkiej, dyrektor CUW Pani Marzena Michalak, Prezes Oddziału ZNP Maria Hrustek, Pan Edward Siepak- organista oraz Rodzice.
Dzień Patrona Szkoły to okazja do poznania życiorysu, dorobku i twórczości dra Emila Kowalczyka, a także zapoznania dzieci z pięknymi, ale ginącymi tradycjami naszego regionu. Stare zwyczaje zanikają, bo starsi ludzie odchodzą. Młodzi zaś zapominają o dawnych zwyczajach, bo nie ma kto im o tym opowiedzieć.
Nasz Patron uczył kochać swoją małą ojczyznę, szanować i kultywować orawską gwarę i obyczaje. Dlatego naszym obowiązkiem jest pracować nad tym, by Jego dorobek nie został zapomniany.
W tym celu uczniowie klas 1-3 przeglądali w domu stare rodzinne albumy przedstawiające ,,downe zwyki”, ginące prace domowe i gospodarskie na Orawie. Była to doskonała okazja, aby dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy związanych z rodzinną wsią i poznać zwyczaje tu panujące, a także porozmawiać ze swoimi dziadkami. Pozyskane wiadomości i fotografie posłużyły jako prezentacja multimedialna podczas akademii. Uczniowie zaprezentowali część artystyczną, w której naświetlili biografię dra E. Kowalczyka, podkreślili wyjątkowość patrona i wielowymiarowość jego działań. Informacje biograficzne przeplatane były wierszami, prezentacjami, piosenkami oraz scenką pt. ,,Klepanie kosy”.

Na zakończenie wystąpił Zespół Regionalny,, Orawianie” pod kierownictwem Pana Eugeniusza Karkoszki, który zaprezentował dziecięce tańce i zabawy.
Goście zostali zaproszeni na wspólny obiad, przy którym była okazja do wspomnień.
Z pewnością dr Emil Kowalczyk- Patron naszej szkoły byłby dumny z uczniów, którzy starają się wypełniać jego testament.