Program Domowi Detektywi "Jaś i Małgosia na tropie"

Program Domowi Detektywi "Jaś i Małgosia na tropie"

W roku szkolnym 2021/2022 szkoła realizowała Program Domowych Detektywów „Jaś i Małgosia na tropie”, znajdujący się w bazie programów rekomendowanych wspólnie przez: Ośrodek Rozwoju Edukacji (MEN), Instytut Psychiatrii i Neurologii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Materiały pomocnicze zostały zakupione dzięki wsparciu ze strony Gminy Lipnicy Wielkiej.
Program miał na celu:
• opóźnienie inicjacji alkoholowej wśród uczniów
• ograniczenie częstości picia alkoholu przez uczniów
• zmniejszenie intencji uczniów dotyczącej picia alkoholu w przyszłości
• ograniczenie postaw proalkoholowych uczniów
• zwiększenie wiedzy uczniów na temat problemów, jakie mogą wiązać się z piciem alkoholu przez dzieci i młodzież
Program realizowany był w klasie VI podczas zajęć z wychowawcą oraz w domu, gdzie dzieci z rodzicami pracowały w tzw. Domowych Drużynach.
Realizacja tego programu składała się z trzech części: domowej, szkolnej i Wieczoru Jasia i Małgosi. Treści profilaktyczne podawane były w formie zabawy, komiksów oraz zadań domowych do wspólnej pracy z rodzicami. Część szkolna programu obejmowała spotkanie informacyjne dla rodziców, wybór i szkolenie liderów młodzieżowych oraz zajęcia w klasie – pięć godzin lekcyjnych prowadzonych przez wychowawcę przy współudziale liderów rówieśniczych, wybranych spośród klasy. Podczas tych zajęć poruszane były następujące tematy:
• prawdy i mity na temat alkoholu
• wpływ środków masowego przekazu na temat przekonań dotyczących alkoholu
• rodzaje presji rówieśniczej i sposoby radzenia sobie z naciskami
• powody, dla których młodzi ludzie sięgają po alkohol oraz konsekwencje picia w młodym wieku
Podczas zajęć dzieci poznały całą prawdę o szkodliwym działaniu alkoholu na młody organizm, nauczyły się krytycznie patrzeć na reklamy alkoholu w środkach masowego przekazu, poznały sposoby radzenia sobie z presją rówieśniczą, a przede wszystkim dowiedziały się jak radzić sobie ze stresem i różnymi problemami bez sięgania po alkohol.
Część domowa programu była prowadzona równolegle z zajęciami w klasie. Polegała ona na wspólnym wykonywaniu przez dzieci i rodziców zadań zawartych w materiałach pomocniczych.

Podsumowaniem całego programu był Wieczór Jasia i Małgosi jako popołudniowe spotkanie kończące program z udziałem uczniów i rodziców, które odbyło się w czerwcu 2022 roku. Dzieci zaprezentowały plakaty opracowane na tematy związane z alkoholem oraz bawiły się z rodzicami w myśl zasady, że dobra zabawa to zabawa bez alkoholu. Miłą atmosferę spotkania dopełniały pyszne ciasta, napoje i słodycze przygotowane przez mamy.