Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2022

Akcja Sprzątanie Świata - Polska 2022

Nasza szkoła kolejny raz wzięła udział w 29 Akcji Sprzątanie Świata – Polska, organizowanej przez Fundację „Nasza Ziemia” pod hasłem: „Wszystkie śmieci są nasze.”

Celem akcji jest budowanie świadomości ekologicznej, nauka segregacji śmieci, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska. Uczniowie zaopatrzeni w rękawiczki jednorazowe i worki wraz z opiekunami ochoczo zabrali się do posprzątania najbliższej okolicy. Udało nam się posprzątać teren wokół szkoły, teren wzdłuż drogi oraz teren wokół Pomnika Przyrody. Za przekazanie niezbędnych rzeczy do sprzątania (rękawiczek i worków), serdecznie dziękujemy pracownikom Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Lipnicy Wielkiej.