Lekcja techniki

Lekcja techniki

“Dekoracyjna kula świetlna” to temat pracy praktycznej na lekcji techniki w klasie VI. Po wykonaniu kuli uczniowie zamontowali wewnątrz diody LED, wykonali zawieszkę i ozdabiali własne prace. Szóstoklasiści mieli okazję zapoznać się z budową i zasadą działania stacji lutowniczej.

Na lekcji wykorzystano pomoce dydaktyczne z Rządowego Programu Laboratoria Przyszłości.