Informacja o kursach komputerowych

Szkoła Podstawowa nr 4 im. dra Emila Kowalczyka w Lipnicy Wielkiej –Przywarówce serdecznie zaprasza na bezpłatne kursy komputerowe odbywające się w styczniu i lutym w ramach realizowanego w gminie Lipnica Wielka projektu „Nowa era komputera”. Szkolenia odbywają się w Domu Ludowym w Centrum lub SP4. Mogą w nich wziąć udział mieszkańcy gminy w wieku 25-70 lat. Zapisy w Szkole Podstawowej nr 4 telefonicznie lub osobiście. Informacje można znaleźć również na stronie internetowej Gminy Lipnica Wielka.